Usluge

Kontakt

  • Pepeljevac, Kruševac
  • 063/ 612 - 217
  • maxiplast@ptt.rs
  • Ponedeljak - Subota 10:00 - 23:00h

Plastične kutije

Plastične kutije namenjene su za pakovanje i čuvanje npr. polučvrstih farmaceutskih proizvoda. Zatvarač je deo kutije.Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom. Svaka plastična kutija iz ponude može imati međupoklopac.

Veličina, oblik i boja ambalaže (dokaz o aditivima) mogu biti po zahtevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se sertifikat proizvodjača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.

Pored izloženog asortimana proizvoda, u mogućnosti smo da proizvedemo alate za plastičnu ambalažu prema zahtevu kupca. Plastika i boje koje se koriste u izradi svih naših proizvoda su atoksične, apirogene i bez primesa teških metala.