Usluge

Kontakt

  • Pepeljevac, Kruševac
  • 063/ 612 - 217
  • maxiplast@ptt.rs
  • Ponedeljak - Subota 10:00 - 23:00h
  • Prozirna PE folija
  • Uzorci boja

PE Folija

Zbog svojih barijernih svojstava, PE folija je u velikoj meri našla primnu kako u čovekovoj svakodnevnici, tako i u poljoprivredi i građevinarstvu.

PE folija u građevinarstvu najčešće ima zaštitnu ulogu za prekrivanje određenih prostora ili mašina u cilju zaštite od spoljnih uticaja, vlage, prašine i prljavštine. PE folije se takođe koriste i kao parna brana. Ukoliko se proizvod koristi kao građevinski materijal parna brana na području EU mora imati izjavu o skladnosti i tehnički list (prema normi EN 13984:2013).

PE folija u poljoprivredi se koristi za proizvodnju voća i povrća. Prozirna se primenjuje za izradu plastenika, a crna PE folija se polaže direktno na zemlju (malč). Sprečava rast korova i napade insekata, čuva vlažnost i stabilni temperaturni režim tla.

Pored izloženog asortimana proizvoda, u mogućnosti smo da proizvedemo alate za plastičnu ambalažu prema zahtevu kupca.

Plastika i boje koje se koriste u izradi svih naših proizvoda su atoksične, apirogene i bez primesa teških metala.